alkuun    |    ooppera    |    valokuvaus    |    näyttelyt    |    teokset    |    oppimateriaali    |    esko ikonen
 

 

  ____

___

___

___

___

  salaisuuksien salat   taivaan vaeltajat   kuvajaiset   luojan antimet  
   

      

___

____

  käsien muistot   valoa valosta  
 

 
v a l o a   v a l o s t a 

___  a l t t a r i - i k o n i t
____  h e l m i ä i s e t
_____  j ä ä n  m i e l e n k u v a t
______  e l ä m ä n s u o j a
_______  k a u n e u d e n   t a r h a s s a
________  s i i v e l l i s e t
_________  t a i v a a n   k u l k i j a t
__________  m a i s e m o i n t i
___________  m i e l e n p u u t a r h a  -sarja on saanut
                               Etelä-Savon Taidetoimikunnan Taidepalkinnon v.2011
____________  v a l o k o r u
_____________  v a l o s e t
______________  l u o n n o n  k u l k e m a t
_______________  t a i v a a n t u l e t


 
Ikoin-Sampo  |  Esko Ikonen  ©  |  Satamakatu 3 A 13  |  57130 Savonlinna  |  p 040 502 5893  |  eskoikonen1@gmail.com