alkuun    |    ooppera    |    valokuvaus    |    näyttelyt    |    teokset    |    oppimateriaali    |    esko ikonenOhjema opettaa lukemis- ja kirjoitustapahtuman perusteet ja antaa työkalut, joiden avulla oppilas itse voisi oivaltaa
lukemisen ja kirjoituksen yhteisyyden.

Soveltuu peruskoulun ala- ja yläasteen lukemis- ja
kirjoittamishäiriöisten opetukseen;
ala-asteen eriyttävään äidinkielen opetukseen sekä tukiopetukseen.

Soveltuvin osin ohjelmaa voi käyttää myös harjaantumisopetuksessa.
  Ohjelma
harjoittaa lukemisen
ja kirjoittamisen valmiuksia
moniaistimellisen opetus-
kanavoinnin avulla. Ohjelma käyttää
apuna: visuaalista ja auditiivista
hahmotusta, kinesteettis-taktuaalista
artikulaatioelinten tuntemista videokuvan
avulla sekä rytmiä ja lausetajun kehittämistä.

  Taikamylly

Oppijan taitojen alkuvaiheessa saattavat
auditiivis-visuaalisen integraation
kypsymättömyys, lyhytaikaisen
muistin ja puutteelliset suun
kinesteettis-taktuaalisten
havaintojen tekemiset
vaatia perinpohjaista
harjoittelua.
   
  Ohjelman tavoitteet:
- Visuaalisen muodon hahmotuksen
harjoittaminen kirjaimilla sekä tavu- ja
sanahahmojen harjoittaminen.
- Optisen erottelukyvyn harjoittaminen.
- Lyhytaikaisen eli työmuistin harjoittaminen.
- Havainnon tarkkuuden kehittäminen.
- Silmän fiksaation ja lukusuunnan harjoittaminen.
- Mukautua oppilaan optimitasolle harjoitustapahtumassa,
helpottaen tai vaikeuttaen ohjelmallisesti tehtäviä.
- Ohjelma palkitsee oppijaa hyväksyen ratkaisuista aina oikein olevat asiat.
- Ohjelma on avoin: Opettaja voi laatia räätälöityjä tehtäviä oppilailleen visuaalisessa ja virkeosiossa.

 Työryhmä: suunnittelu Esko Ikonen, tekninentoteutus Leo-Pekka Lyytikäinen, piirrokset Erkki ja Markus Rahikainen, valokuvat ja video Aarno Koivunen.

Taika-mylly ATK-ohjelma, Opetushallituksen välitysoikeus Pohjoismaiden Ministerineuvoston kautta muihin Pohjoismaihin (ei Suomeen) v. 1996, Opetushallitus.
Taikamylly-opetusohjelman tilaukset Ikoin-Sampo, Esko Ikonen

Aiemmat opetus ohjelmistot: Seikkailu linnassa (1991), Tavujakelu (1989), Lukukipinä (1988), Lukipyörä (1981)


Ikoin-Sampo  |  Esko Ikonen  ©  |  Satamakatu 3 A 13  |  57130 Savonlinna  |  p 040 502 5893  |  eskoikonen1@gmail.com